Her zaman çiftçinin yanında

Topraktaki organik maddelerin ana içeriği humustur. Hümik asit ise humusun en aktif maddesidir. Günümüzde artan kimyasal gübre kullanımı humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus gübrelerin alınımını kolaylaştıran bir maddedir. Bu sorunun çözümü için son yıllarda hümik madde (hümik asit ve fulvik asit) uygulamaları yapılmaya başlanmıştır.

Cevap; •Toprağın sus tutma kapasitesini arttırır. Örn: 10 sulama yapılan tarla ve bahçede 8 sulama yeterli olur. •Toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak bitki köküne bağlar. Kullanılan katı gübreden maximum seviyede istifade edilmesini sağlar. •Bitkini direncini arttırarak hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. •Rengi koyu renk olduğu için toprağı karartır ve fotosentezin artmasını, dolayısı ile bitkinin güneş enerjisinden daha fazla istifade etmesini sağlar. •Mahsulde ve meyvelerde erkencilik sağlayarak pazar payını arttırır. •İyi bir toprak regülatörü olduğu için toprağın pH dengesini düzenler. •hasattan sonra uygulandığında meyve ağaçlarında bir sonraki sene için sürgünlerin artmasını sağlar. •Toprağı çözdüğü için iyi bir köklendiricidir. •Leonarditten yapıldığı için sulama veya yağmur suları ile topraktan yıkanıp gitmez. Denemek için parmağınızı 1-2 dakika Leonarditli hümik asitin içinde tutarsanız, elinizi yıkadığınızda kına gibi elimizden çıkmadığını gözlemleyebilirsiz. 

Image
Found